Logo

Услуги

Основни услуги

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Защита при тежки престъпления

Защита на пострадали от ПТП /пътно – транспортни произшествия/

Възобновяване на наказателни производства при влязла в сила присъда

Защита на изтърпяващи наказание лица

Международноправна защита по дела в Страсбург

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Водене на дела с големи материални интереси – фирми, физически лица – строителство

Сериозна защита при съдебно – изпълнителни дела

Събиране на дългове и вземания

Дела за собственост върху недвижими имоти

Бракоразводни дела

Дела по трудови спорове

Изготвяне на всякакви видове договори

Нотариални производства

Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти

Наследяването – проблеми, спорове

Проблеми с мобилни оператори, EVN, Топлофикация, ВиК и други

Дела срещу банки и нефинансови институции

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Изготвяне всякаква документация на фирми

Уреждане данъчни проблеми

Решаване спорове за междуфирмени задължения в големи размери

Събиране дългове и вземания на фирмата

Проблеми с Инспекция по труда, НОИ, НАП, митници

Проблеми с работници и служители

Лицензи, разрешителни, патенти, други позволителни

Международни спорове

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Решаване проблеми с държавни органи и институции, общински органи и институции, митница, НОИ, НАП, други

Обжалване наказателни постановления

Обжалване данъчно – ревизионни актове

Обжалване актове за административни нарушения и наказателни постановления, издадени от различни органи

Обжалване на откази от МВР за закупуване на огнестрелно оръжие /късо и дълго/

При всякакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!